Tjenester

Innkjøp

Vi søker etter leverandører, forhandler priser og avtaler. Oppfølging av produksjonsoppdrag mht tidsplaner og kvalitetskontroll.

Outsourcing

Utsetting av produksjon og service innen flere bransjer. Vi finner forretningspartnere og kunder for våre oppdragsgivere. For virksomheter som ønsker å etablere seg i Polen forestår vi alt av formaliteter. For eksisterende virksomheter i Polen kan vi undersøke forbedringsmuligheter og iverksette tiltak.

Bemanning / utleie

Organisering av team med fagfolk og utleie av disse til for eksempel byggeoppdrag eller utførelse av vedlikehold og reparasjoner. Vår styrke er at vi innen kort tid kan mobilisere godt samarbeidende team som kan gå inn i hasteoppdrag av kortere eller lengre varighet.

Rekruttering og ansettelser

Rekruttering av operatører, fagfolk og spesialister for produksjon, vedlikehold, bygg og anlegg. Etter mange års erfaring har vi et stort nettverk av kontakter vi formidler.